27 lutego 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła podjęła decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego programu organizowanego przez Narodowy Bank Polski pod tytułem „Złote Szkoły NBP”. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego projektu.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego założenia programu:

Uczestnicy programu

Do udziału w programie zaproszono nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła może być zgłoszona do programu raz w danej edycji.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. To Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i 5 uczniów (nie ma górnego limitu osób w drużynie). Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Zadania mogą być przeprowadzone w szkole lub w przypadku nauki zdalnej w formie online. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.

Korzyści z udziału w programie

Nauczyciele:

Organizują zespół odpowiedzialny za realizację zadań programu
Tworzą autorskie pomysły, jak popularyzować wiedzę ekonomiczną
Doskonalą umiejętności zarządzania projektem i budują partnerskie relacje z młodzieżą
Otrzymują certyfikat za zdobycie tytułu „Złotej Szkoły NBP”
Wygrywają nagrody dla szkół za najlepiej zrealizowane zadania programu

Uczniowie:

Zdobywają doświadczenie w organizacji wydarzeń szkolnych
Ćwiczą umiejętność współdziałania, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów
Stają się Ambasadorami Edukacji Ekonomicznej dzięki wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości
Otrzymują certyfikat za zdobycie tytułu Złotej Szkoły NBP
Wygrywają nagrody dla szkół za najlepiej zrealizowane zadania programu

Szkoły:

Wspierają rozwój kompetencji finansowych młodego pokolenia
Otrzymują prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem
Zdobywają nagrody za zrealizowanie najlepszych zadań programu
Zyskują pozycję lidera w upowszechnianiu edukacji ekonomicznej

1 marca 2021 r.

W dniu dzisiejszym powołaliśmy w naszej szkole Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. W jej skład wchodzi troje nauczycieli: mgr Anna Hadała (szkolny koordynator projektu), mgr Monika Skiba i mgr Rafał Kochański. W Drużynie znajduje się również dziewięcioro uczniów i uczennic z klasy 8a: Oliwia Banaś, Zuzanna Kiełtyka, Amanda Krukar, Oliwia Nowińska, Emilia Teter, Julia Wajgiel, Kacper Kułak, Marcin Woś i Bartosz Morawiec. Wszyscy członkowie Drużyny posiadają już doświadczenie w udziale w projektach realizowanych przez Narodowy Bank Polski. Ustalono terminy regularnych spotkań służących przygotowaniu materiałów do realizacji wyznaczonych zadań (scenariuszy lekcji, prezentacji multimedialnych, quizów online oraz wymianie pomysłów). Zapraszamy wkrótce do udziału w realizowanych przez nas zadaniach. Już rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem lekcji o tematyce ekonomicznej, którą poprowadzi p. Monika Skiba – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

31 marca 2021 r.

Jesteśmy dumni z dzisiejszej lekcji o tematyce ekonomicznej, której scenariusz wspaniale opracowała, a następnie błyskotliwie poprowadziła pani Monika Skiba. Podczas lekcji przeprowadzono również quiz wiedzy z zakresu planowania budżetu domowego oraz zasad gospodarowania finansami osobistymi i sposobów oszczędzania środków pieniężnych. Quiz wspólnie z panią M. Skibą opracowała uczennica Amanda Krukar. W lekcji brało udział trzy klasy (6e, 6f i 8a) i trzech nauczycieli, czyli prawie siedemdziesiąt osób. Lekcja została nagrana, by umożliwić wszystkim klasom 4-8 udział w tych zajęciach. Koordynator projektu prosi o informację o skorzystaniu podczas zajęć z nagranego materiału. Pani Monika Skiba osobiście poprowadzi również takie lekcje w nauczanych przez siebie klasach. Po przerwie Wielkanocnej udostępniony zostanie również scenariusz do zajęć oraz prezentacja multimedialna wykorzystywana podczas lekcji.

Zachęcamy do oglądnięcia nagrania!

 

 

9 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy dzisiaj komplet materiałów dydaktycznych pomocnych w przeprowadzeniu lekcji ekonomii poświęconej finansom osobistym pt. „Planowanie i kontrola wydatków czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi”. Autorką scenariusza zajęć, dodatkowych ćwiczeń oraz prezentacji jest pani Monika Skiba. Pani Monika Skiba przeprowadziła już takie ekonomiczne lekcje w klasach: 6d, 8e, 6b, 6c, 8a, 6f, 6e, 6a. Lekcja w klasie 7d jest zaplanowana w przyszłym tygodniu. Cieszymy się również, że zgłaszają się nauczyciele i klasy, którzy skorzystali podczas zajęć z umieszczonego na stronie szkoły nagrania (np. klasy 5a, 5b, 8c, 8d). Jesteśmy dumni, że już ponad 270 uczniów naszej szkoły poszerzyło swoją wiedzę na temat finansów osobistych. Zachęcamy do współpracy inne zespoły.

Materiały do pobrania:

Scenariusz lekcji
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Prezentacja

 

12 kwietnia 2021 r.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z radością informuje, że zrealizowała kolejne zadanie w ogólnopolskim konkursie „Złote Szkoły NBP”. W dniu 7 kwietnia 2021 r. w godz. 11.45 do 12.30 odbyło się spotkanie on-line z ekspertem w dziedzinie bankowości. W spotkaniu oprócz Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej brali udział uczniowie klas 6e, 6f i 8a oraz inni nauczyciele naszej szkoły zainteresowani tematyką projektu. Naszym ekspertem był radca prawny, pan Krzysztof Ostafiński, który od 2008 r. związany jest z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i jest koordynatorem modułu tematycznego „Ubezpieczenia społeczne” oraz wykładowcą w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych. Dodatkowo aktywnie działa jako wolontariusz w projekcie edukacyjnym BAKCYL. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem. W trakcie spotkania zaprezentowano materiały przygotowane przez szkolnych Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (prezentacja pt. „Oszczędzanie” opracowana przez Marcina Wosia z klasy 8a oraz film pt. „Planowanie i kontrola wydatków” autorstwa Kacpra Kułaka z klasy 8a). Pan Krzysztof Ostafiński poszerzył i doprecyzował informacje zawarte w materiałach edukacyjnych oraz odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Uczniowie chcieli wiedzieć, jak planować budżet domowy (rady eksperta: warto dzielić wydatki na : stałe konieczne, konieczne zmienne, opcjonalne, fundusz oszczędnościowy; dokonywać podsumowania dochodów np. kieszonkowe, sprzedaż rzeczy, prezenty finansowe, dokonywać podsumowania wydatków np. książki, zakupy, obiady, telefon). Ekspert radził, dlaczego warto kontrolować swoje wydatki (w tym celu należy: W tym celu należy: zwracać uwagę na motywy oszczędzania np. przeznaczeniowe, transakcyjne, konsumpcyjne, portfelowe; negocjować wysokość abonamentów np. telefonów; udzielać dostępu do platform streamingowych; oszczędzać „przy okazji”). Dzięki wyjaśnieniom eksperta wiemy, co to jest krzywa Engla. Dowiedzieliśmy się, co obecnie banki proponują dla nastolatków (oferty dotyczą osób od 13 roku życia; założenie rachunku bankowego jest możliwe; „skarbonki dla nastolatków”; karty płatnicze; aplikacja mobilna- płatność telefonem). Dowiedzieliśmy się, co to jest oprocentowanie ujemne i czego dotyczy oraz na co zwracać uwagę przy wyborze banku do oszczędzania. Na zakończenie spotkania pan Krzysztof Ostafiński podsumował przekazane wiadomości oraz podziękował uczestnikom za bardzo aktywny udział w dyskusji.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji Marcina Wosia (8a) i filmu Kacpra Kułaka (8a).

Prezentacja – Oszczędzanie – Marcin Woś

22 kwietnia 2021 r.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z dumą informuje, że zrealizowała trzecie zadanie w ogólnopolskim konkursie „Złote Szkoły NBP”. W dniu 19kwietnia 2021 r. od godz. 12.45 do 13.30 odbyła się debata uczniowska poświęcona finansom osobistym. W debacie wzięli udział członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, uczniowie klasy 8a oraz nauczyciele. Jesteśmy zaszczyceni, że w debacie zgodził się wziąć udział również nasz ekspert, pan Krzysztof Ostafiński. Nasi szkolni Ambasadorowie Edukacji Ekonomicznej, którzy wzbogacili swoją wiedzę dzięki materiałom edukacyjnym ze strony NBP, udziałowi w lekcji ekonomicznej oraz w spotkaniu z ekspertem, a także dzięki pozyskiwaniu informacji od swoich rodziców zdecydowali, że chcą dyskutować w dwóch tematach: oszczędzanie raczej w banku czy w domowej „skarpetce”; posługiwać się gotówką czy raczej walutą elektroniczną. W czasie przygotowań do wymiany argumentów zespoły spotkały się w tzw. breakout rooms (praca w grupach). W tym czasie pozostali uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia filmu o losach 80 ton polskiego złota stanowiącego rezerwę bankową przed II Wojną Światową. Film pochodzi z zasobów edukacyjnych Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia dwóch nagrań z naszej debaty. W pierwszej części możecie poznać zaproszonych gości, opis przebiegu i przygotowania spotkania. Drugie nagranie to zapis wystąpień uczniów – uczestników debaty. Dodamy również, że na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy i goście naszej debaty wypełnili specjalnie przygotowany formularz w aplikacji Forms, by wskazać, które argumenty trafiły im najbardziej do przekonania. Wyniki wskazują, że 89% respondentów wybrałoby oszczędzanie w banku. Zwolennika płatności elektronicznych okazało się 84% ankietowanych. Organizatorzy debaty cieszą się, jej uczestnicy uważnie wsłuchali się w przedstawiane argumenty. Chcieliśmy również poinformować, że przygotowujemy dwie prezentacje przybliżające przedstawianą w czasie debaty argumentację.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań.

Raport z debaty

14 czerwca 2021 r.

Udało się nam przeprowadzić, zakończyć i sprawozdać wszystkie trzy zadania wymagane w projekcie „Złote Szkoły NBP”, edycja 2021. Wymagało to od nas wszystkich dużego wysiłku, zaangażowana i systematycznej pracy. Szczególne podziękowania należą się drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, do której należało ośmiu uczniów z klasy 8a: Oliwia Banaś, Zuzanna Kiełtyka, Oliwia Nowińska, Emilia Teter, Julia Wajgiel, Kacper Kułak i Marcin Woś. Okazało się, że stworzyli prawdziwą drużynę wspólnie pracującą, wspierającą się, myślącą kreatywnie i godną zaufania. Wyrazy najwyższego uznania składam na ręce Pani Moniki Skiby, której lekcja ekonomiczna stała się wzorem do naśladowania i znakomitym materiałem dydaktycznym do wykorzystania na wielu przedmiotach. Dziękuję Panu Rafałowi Kochańskiemu za czujność informatyczną i wsparcie w organizacji spotkań on-line. Na podsumowanie udziału w projekcie uczeń Kacper Kułak przygotował razem z innymi członkami Drużyny film o ich wrażeniach po udziale w programie, który został przesłany do centrali NBP w Warszawie.

Ja, jako szkolny koordynator programu, mogę tylko powiedzieć, że to był dla mnie zaszczyt móc pracować z tak wspaniałymi ludźmi. YOU ARE SIMPLY THE BEST!!!