Dzień Piżamy

Samorząd Uczniowski to organ szkoły, który ma bardzo ważny wpływ na atmosferę w niej panującą. Uczniowie podejmują wiele inicjatyw, które mają na celu kształtowanie dobrych postaw społecznych, ale również dobrą…

0 Komentarzy
Zamknij