You are currently viewing Dzień Piżamy

Dzień Piżamy

  • Post category:Aktualności

Samorząd Uczniowski to organ szkoły, który ma bardzo ważny wpływ na atmosferę w niej panującą. Uczniowie podejmują wiele inicjatyw, które mają na celu kształtowanie dobrych postaw społecznych, ale również dobrą zabawę. Opiekunowie i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego połączyli te dwa elementy i piątek 13tego ogłosili Dniem Piżamy. Wszyscy uczniowie mogli w ten dzień przyjść do szkoły ubrani zupełnie inaczej niż określa to szkolny regulamin, a dodatkowo dzieci, które wzięły udział w zabawie, mogły liczyć na to, że nauczyciele nie będą ich odpytywać z zaskoczenia. Uczniowie lubią żarty, toteż trudno się dziwić, iż z tego skorzystali. Pomysł ten wniósł wiele radości, uprzyjemnił dzień „przesądnym” osobom, a dodatkowo okazało się, że w piżamie też się można wiele nauczyć… 🙂