You are currently viewing Udział naszej szkoły w ogólnopolskiej konferencji

Udział naszej szkoły w ogólnopolskiej konferencji

  • Post category:Aktualności
26 października 2017 r. odbyła się w Rzeszowie Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”. Uczestniczyli w niej członkowie Stowarzyszenia Szkół Prymasowskich, Jolanta Garbaczewska i Małgorzata Niedziółka pod przewodnictwem Pani Dyrektor Bożeny Zięby. Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza odbywała się w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz biskupa Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego. W homilii Prymas mówił: „Wychowanie, to trudne i poważne wyzwanie. To fundamenty pod przyszłe życie. To spotkanie. Towarzyszenie młodym, cierpliwe przypominanie, co w życiu człowieka jest najważniejsze. Odwoływanie się do autorytetów. Prymas Tysiąclecia na postawione przez siebie pytanie: «o jakich ludzi w Polsce i na świecie chodzi?», odpowiadał: Chodzi o ludzi nie tyle silnych pięścią, co mocnych sercem. Nie tyle potężnych, ile miłujących. Nie tyle głośnych, ile uspokajających. Chodzi o nowych ludzi na nowe czasy. Ludzi otwartych i twórczych zarazem, odważnych i wrażliwych, zaangażowanych i odpowiedzialnych”.  Wspólnoty szkolne są szczególnym terenem służby. Przyszłość należy do nich i zależy od nich”.  Druga część konferencji odbyła się w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Na tę część składały się: wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i dwa panele dyskusyjne. Uczestnicy zapoznali się z przykładami działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem prezentowanych Patronów, w tym naszej szkoły. Organizatorem wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.