You are currently viewing BAKCYL

BAKCYL

21 lutego 2018 roku odbył się szkolny etap Europejskiego Quizu Finansowego. Brało w nim udział 80 uczniów z klas VII i II gimnazjum. Konkurs przeprowadzony został metodą elektroniczną w oparciu o platformę Kahoot.

Zostało wyłonionych 5 Zespołów Finalistów, którzy przystąpią do finału krajowego, który odbędzie się 13 marca 2018 r.:
  1. Maciej Dziugieł, Katarzyna Porada
  2. Karol Ficek, Jakub Czech
  3. Zuzanna Orzech, Magdalena Kucab
  4. Kacper Wolański, Szymon Sczepanik
  5. Urszula Mnich, Maja Blicharz
  Gratulujemy sukcesu! Szkolnym Koordynatorem projektu Bakcyl jest pani Monika Skiba.