You are currently viewing Modele ukształtowania powierzchni (model wzniesienia)

Modele ukształtowania powierzchni (model wzniesienia)

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas V na lekcjach przyrody zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi, poznawali barwy hipsometryczne, czyli barwy, dzięki którym możemy odczytać wysokości bezwzględne i względne oraz ukształtowanie powierzchni.

Zadaniem domowym uczniów było wykonanie modelu formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. Uczniowie wykazali się ogromnym talentem plastycznym i wykonali wiele ciekawych prac, które obecnie znajdują się w sali przyrodniczej.

Prace wykonane przez uczniów klas V.