„Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”

  • Post category:Konkursy

Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie!

Proponuję VII już edycję konkursu „Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będzie Lwów, miasto,  o który Kornel Makuszyński powiedział: Lwów to miasto, które ma serce jak pożar, a oczy jak słońce.

Zadanie polega na obejrzeniu ponumerowanych fotografii znajdujących się na tablicy ściennej „PAMIĘTAMY  O POLSKIM DZIEDZICTWIE KRESÓW WSCHODNICH”  (na parterze obok sali 307 – segment A dawnego Gimnazjum nr 11) i udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania.

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem  „VII edycja konkursu  Pamiętajmy  o Kresach Wschodnich  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie lub  do organizatora konkursu, Stanisława Żyrackiego – nauczyciela języka polskiego, do 15 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Oczywiście proszę nie zapomnieć podać na kopercie oraz pod odpowiedziami swojego imienia, nazwiska i klasy.

Na zwycięzców czekają nagrody!    

Pytania konkursowe