You are currently viewing „Pisanki, kraszanki – 2018” – WYNIKI

„Pisanki, kraszanki – 2018” – WYNIKI

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z informatyki

„Pisanki, kraszanki – 2018”

W dniu 20 marca 2018 r. dokonano komisyjnej oceny prac zgłoszonych do szkolnego konkursu z informatyki. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów, przyznając nagrody  i wyróżnienia.

Przy ocenie brano pod uwagę wartość artystyczną oraz zgodność z wymogami konkursu.

I miejsce        – Liliana Mucha – 4e

II miejsce      – Aleksandra Pociask – 4e

III miejsce     – Amanda Krukar – 5a

Wyróżnienia:

Amelia Rusinek – 6a

Jakub Dzień   – 5e

Gratulujemy!

Opracowała mgr Anna Styczeń