You are currently viewing Komunikat dla rodziców

Komunikat dla rodziców

  • Post category:Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie informuje, że 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r. są dniami wolnymi od zajęc dydaktyczno-wychowawczych.Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy.