You are currently viewing EDUKACJA MEDIALNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

EDUKACJA MEDIALNA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  • Post category:Aktualności

Dnia 27 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy VIa wzięli udział w lekcji „Edukacja medialna w przestrzeni publicznej”. Zajęcia poprowadzili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego  wydziału pedagogicznego o specjalności pedagogika medialna.

Celem zajęć było nakręcenie filmu, ukazującego pozytywne i negatywne skutki korzystania z technologii informacyjnych.

Uczniowie przygotowywali się do tego przedsięwzięcia dwa tygodnie. Najpierw zostali podzieleni na grupy. Każda grupa zajęła się innym tematem. Po wyborze liderów grup uczniowie napisali scenariusze, rozpisali je na scenopisy, przygotowali rekwizyty i w napięciu czekali na realizację swoich projektów.

Sceny kręcono w różnych punktach szkoły, aby bardziej uwiarygodnić przedstawione sytuacje.

Dzieci brały udział w pracach grupy z ogromnym zaangażowaniem. Ściśle współpracowały ze studentami, kamerzystami i fotografem. Praca była bardzo ciężka, ale dostarczyła uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Nie tylko się bawili, ale wiele się nauczyli. Przekonali się, że praca na planie filmowym jest żmudna i uciążliwa.

Efektem działań poszczególnych grup jest film edukacyjny, który studenci wykorzystają na uczelni.

Na zakończenie uczniowie klasy VIa  otrzymali podziękowanie orz drobne upominki. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor – mgr Bożenie Ziębie – za umożliwienie realizacji tego projektu.

Opracowała Urszula Klimas