You are currently viewing Friendly English – II etap

Friendly English – II etap

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu X Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych.

W dniu 17 maja 2018 r. członkowie komisji konkursowej podjęli decyzję o zakwalifikowaniu 41 uczniów do II etapu X Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly J English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Do udziału w pierwszym etapie zgłosiło się 16 szkół podstawowych z miasta Rzeszowa.

Organizatorzy przypominają, że zgodnie z regulaminem II etap konkursu odbędzie się 28 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. O szczegółach organizacyjnych zainteresowane szkoły zostaną powiadomione osobnym pismem. Jednocześnie informujemy, że decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Publikacja zmiany jest przewidziana najpóźniej do 8 czerwca 2018 r.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i uczniom ze wszystkich szkół, które wzięły udział w pierwszym etapie tegorocznej edycji konkursu „Friendly 🙂 English”.

Lista zakwalifikowanych

 

Anna Hadała – koordynator konkursu