You are currently viewing Święto Wojska Polskiego.

Święto Wojska Polskiego.

  • Post category:Aktualności

W niedzielę 12 sierpnia w Korczynie odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego w którym uczestniczyła pani dyrektor szkoły Bożena Zięba.

 Głównym punktem uroczystości był Apel przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Uczestniczyły poczty sztandarowe, żołnierze Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie,kompania honorowa 5 batalionu Strzelców Podhalańskich, władze gminne i powiatowe, zaproszeni goście oraz orkiestra dęta OSP w Iskrzyni. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe i wyróżnień z okazii Święta Wojska Polskiego. Był też Apel Pamięci i salwa honorowa a pod tablicą pamiątkową gen. Szeptyckiego złożono wiązanki kwiatów. Uroczysty apel zakończyła defilada kompanii honorowej. Obchodom towarzyszył Piknik Militarny z pokazem sprzętu wojskowego.

Udział dyrekcji Naszej szkoły podyktowany jest Programem współpracy 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisanego w 2016r.

Program jest corocznie modyfikowany przez nauczycieli i zakłada min.udział uczniów w Dniach Otwartych Koszar, Lekcjach obronności , zajęciach praktycznych, warsztatach na poligonie, konkursach tematycznych, pokazach sprzętu wojskowego podczas pikniku szkolnego oraz udział przedstawicieli szkoły i RWT w ważnych uroczystościach obu placówek.

W dniu Święta Wojska Polskiego życzymy wszystkim żołnierzomi pracownikom resortu Obrony Narodowej serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i bezpiecznej służby orazdziękujemy panu Kierownikowi ppłk Robertowi Chrobot kierownikowi Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie za dotychczasową współpracę.