You are currently viewing Pasowanie na czytelników

Pasowanie na czytelników

  • Post category:Aktualności

W drugim tygodniu października uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczyste pasowanie kroniką szkolną poprzedzone było lekcjami bibliotecznymi, podczas których uczniowie zapoznali się z regulaminem korzystania z biblioteki i czytelni. Pierwszoklasiści uczyli się jak należy korzystać z księgozbioru, poznali zasady poszanowania książek oraz uczestniczyli w quizie na temat postaci z książek dla dzieci. Uczniowie wszystkich klas pierwszych zostali także uczestnikami akcji pod hasłem „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Każda klasa otrzymała materiały edukacyjne związane z książką Renaty Piątkowskiej Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków. Zadaniem uczniów jest głośne czytanie przez co najmniej 10 minut dziennie oraz zebranie 21 naklejek (za każdorazowe czytanie, poświadczone podpisem rodziców/opiekunów, uczeń otrzyma jedną naklejkę). Akcja przeprowadzana jest przez bibliotekę szkolną we współpracy z wychowawczyniami wszystkich klas pierwszych. Jej celem jest zachęcenie uczniów do samodzielnej lektury, nauka pięknego czytania oraz kształtowanie postawy czytelniczej najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Opracowała Anna Domin
Zdjęcia wykonały: Jolanta Pięta (kl. 1a), Agnieszka Lewieniec (kl. 1 e)