You are currently viewing ZBIÓRKA ZNICZY  NA KRESOWE CMANTARZE

ZBIÓRKA ZNICZY NA KRESOWE CMANTARZE

  • Post category:Aktualności

Nasza Szkoła po raz kolejny przystępuje do akcji
„Światełko Pamięci dla Łyczakowa”,
W jej ramach zbieramy
niewielkie białe i czerwone znicze,
które 1 listopada zapłoną na nekropoliach
na Kresach Wschodnich.

Znicze można przynosić do Szkoły
do 24 października 2018 r.

i wkładać do kartonów z napisem „ZNICZE” umieszczonych w sali
103 i na ladzie przy głównym wejściu
do dawnego Gimnazjum nr 11.

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji,
którą koordynuje Stanisław Żyracki
we współpracy z Anną Styczeń.