You are currently viewing Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra

Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra

  • Post category:Aktualności

W 30 października 2018 roku się w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie, odbyła się Wojewódzka Konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych z województwa podkarpackiego, pod hasłem „Kreatywność – szkoła po drugiej stronie lustra”, organizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod patronatem Pani Kurator Małgorzaty Rauch. Nasza szkoła miała za zadnie wykonać baner zapraszający na tę konferencję oraz przygotować część artystyczną, wprowadzającą w temat kreatywności. Nad wszystkimi zleconymi zadaniami czuwała pani Dyrektor Bożena Zięba, dlatego wszystko udało się wykonać na najwyższym poziomie, docenionym wielokrotnie przez organizatorów.

Aranżację banneru – zaproszenia wykonały Panie pracujące na świetlicy -Marzena Karpińska i Dorota Sroczyńska, zaś profesjonalne zdjęcia wykonał pan Kierownik Ryszard Hałgas.

Podczas konferencji uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje aktorskie i dziennikarskie talenty. Uczniowie z klas 2c, 4a, 4c, 7a, 8c odpowiadali na pytania:
– Czym jest kreatywność i jak ją można rozwijać?, w filmiku pt. „Kreatywność, twórczość, pomysłowość”, nagranym przez Panią Agnieszkę Feliks i Pana Wojciecha Jakubca. Pani Agnieszka Lewieniec, we współpracy z panią Agnieszką Smolak, przygotowała z uczniami klasy 4e etiudę teatralną o nauce w szkole sprzed kilkudziesięciu lat i zdobywaniu wiedzy w szkole współczesnej, uczącej w sposób kreatywny i twórczy. Czwartoklasiści wspaniale przedstawili za pomocą pantomimy te dwa szkolne światy. Goście uczestniczący w podkarpackiej konferencji byli pod wielkim wrażeniem popisu dzieci i tak pomysłowego przedstawienia tematu. Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów z klasy 4e, którzy pomogli nam się przy organizacji występu – Pani Annie Polańskiej, Pani Marzenie Saneckiej, Panu Pawłowi Kapuście i Panu Wojciechowi Jóźwikowi.

Opracowała Agnieszka Lewieniec