You are currently viewing Góra Grosza

Góra Grosza

  • Post category:Aktualności

Samorząd Uczniowski informuje, że nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w wielkiej akcji zbierania monet o nazwie „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Będzie to 19 edycja zbiórki i potrwa od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019. „Drobniaki” wrzucane do specjalnie oznaczonych puszek przygotowanych przez Samorząd Uczniowski, będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w domach dziecka, rodzinach zastępczych lub wioskach dziecięcych.

Pamiętajcie, jeden grosz znaczy niewiele, ale „Góra Grosza” zmienia wiele!