„Świąteczna kartka wielkanocna”

  • Post category:Konkursy

KONKURS – zajęcia techniczne
V edycja
„Świąteczna kartka wielkanocna”

Cele konkursu:
• Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
• Propagowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie wyobraźni.
• Wyzwalanie inwencji twórczej.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
• Kultywowanie i pogłębianie tradycji świąt wielkanocnych.

Regulamin