You are currently viewing Minecraft – szkolenie dla nauczycieli

Minecraft – szkolenie dla nauczycieli

  • Post category:Aktualności

W dniu 1 kwietnia gościliśmy w naszej szkole trenerów z zespołu MindCloud Rzeszów. Pani Justyna Pytko, oraz panowie Adrian Bober i Oleksandr Martsinkovsky przeprowadzili szkolenie dla grupy nauczycieli z rzeszowskich szkół. Szkolenie wprowadzające miało na celu przygotowanie nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych z zakresu programowania w oparciu o Minecraft: Education Edition dla uczniów klas 4-7 w swoich szkołach. Dziękujemy za znakomite zajęcia.

Opracował Rafał Kochański