You are currently viewing Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z techniki „Kartka wielkanocna – 2019”

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z techniki „Kartka wielkanocna – 2019”

  • Post category:Aktualności

W dniu 5 kwietnia 2019 r. dokonano komisyjnej oceny prac zgłoszonych do szkolnego konkursu z techniki. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów, przyznając nagrody
i wyróżnienia.

Przy ocenie brano pod uwagę wartość artystyczną oraz zgodność z wymogami konkursu.

I miejsce – Kwiatkowski Maja – 4b
II miejsce – Koczynasz Olga – 6e
III miejsce – Kinasz Maja – 6a

Wyróżnienia (alfabetycznie):

  1. Cioban Zuzanna – 5f
  2. Dzień Jakub – 6e
  3. Krukar Amanda – 6a
  4. Lewicka Martyna – 4b
  5. Ogorzałek Magdalena – 6a
  6. Sobol Filip – 5d

Gratulujemy!

Opracowała mgr Anna Styczeń