You are currently viewing STOP HAŁASOWI

STOP HAŁASOWI

W ramach realizowanego w szkole programu przeciwdziałanie hałasowi zostały podjęte m.in. następujące działania:

a) zorganizowano konkurs pt. „Hałas to nasz wróg”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4 – 8 oraz 3 klasy gimnazjum. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i inicjatywą.

Wynik konkursu
Kategoria I: uczniowie klas IV
I miejsce: Milena Papciak kl. 4d
II miejsce: Maja Kwiatkowski kl. 4b
III miejsce: Hanna Prasoł kl. 4d

Kategoria II: uczniowie klas V
I miejsce: Milena Kwoka kl. 5a
II miejsce: Karolina Selwa kl. 5c
III miejsce: Julia Woś kl. 5a

Kategoria III: uczniowie klas VII
I miejsce: Wiktor Boczkaj kl. 7a
II miejsce: Oskar Bielawski kl. 7b
III miejsce: Michał Krysa kl. 7a

Kategoria IV: uczniowie klas VIII
I miejsce: Aleksandra Mnich kl. 8a
II miejsce: Klaudia Selwa kl. 8b
III miejsce: Agnieszka Słapińska kl. 8b

Kategoria V: uczniowie klas gimnazjalnych
I miejsce: Weronika Kutowicz, Weronika Ziembicka kl. 3d
II miejsce: Szymon Szczepanik kl. 3b
III miejsce: Nikola Bała, Julianna Żyracka kl. 3d

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy !

Organizatorzy: Renata Popek, Dagmara Mazur, Mirosława Rzyhak

b) przeprowadzono ankietę „Czy przeszkadza mi hałas w szkolę”

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ POZIOMU HAŁASU W SZKOLE

Celem ankiety było poznanie opinii uczniów na temat hałasu w naszej szkole i pomysłów na jego zmniejszenie.

Ankieta była anonimowa i zawierała 7 pytań. W badaniu wzięli udział uczniowie klas IV – VII. Razem przebadano – 363 uczniów.

Wyniki ankiety