You are currently viewing Gdzie się podziały tamte melodie? – wyniki

Gdzie się podziały tamte melodie? – wyniki

Wyniki VI Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Gdzie się podziały tamte melodie?

VI Międzyszkolny Konkurs Muzyczny Gdzie się podziały tamte melodie? Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąclecia odbył się w dniu 16 maja 2019 r. w Sali widowiskowej MDK w Rzeszowie przy ulicy Osmeckiego 51.  Do zmagań konkursowych stanęło 60 uczestników, którzy występowali solo i w zespołach.

Występy uczestników oceniało Jury w składzie:

                        Pani Anna Czenczek – przewodnicząca

                        Pani Małgorzata Boć

                        Pan Rafał Kulasa

Po wysłuchaniu prezentacji i obradach Jury przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Robert Walawender – koordynator konkursu
Urszula Klimas
Beata Kuczek
Rafał Kochański