Rozstrzygnięcie XI edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly :-) English”

Organizatorzy XI Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych informują, że w dniu 28 maja 2019 r. odbył się drugi etap konkursu, w którym wzięło udział 29 uczniów (wszyscy zakwalifikowani byli obecni). W załączniku znajduje się informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów oraz laureatach konkursu i osobach, które uzyskały wyróżnienie. Nagrody i dyplomy zostaną doręczone do szkół do dnia 11 czerwca 2019 r. Jednocześnie przypominamy, że konkurs znajduje się na liście Podkarpackiego Kuratorium Oświaty uprawniającej do wpisu osiągnięcia laureatom i wyróżnionym na świadectwo szkolne.

Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom za zainteresowanie konkursem (121 uczestników z 7 szkół podstawowych) i wspaniałe przygotowanie uczniów.

WYNIKI II ETAPU KONKURSU

 

Anna Hadała (koordynator konkursu – SP 25 Rzeszów)