You are currently viewing Rok 2019 – Rokiem Matematyki

Rok 2019 – Rokiem Matematyki

  • Post category:Aktualności

Z tej okazji umieszczamy na stronie nazwiska uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca w organizowanych poza szkolnych i szkolnych konkursach matematycznych oraz nazwiska ich opiekunów. Niestety nie wszyscy uczniowie dotarli na wspólne zdjęcie.

KONKURSY POZASZKOLNE

KONKURSY SZKOLNE