You are currently viewing Prawybory parlamentarne

Prawybory parlamentarne

  • Post category:Aktualności

10 października 2019 r., odbyły się w naszej szkole prawybory parlamentarne. Był to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Została powołana Komisja Wyborcza. Pracowały w niej uczennice klasy 8 d. Przygotowano plakaty, urnę wyborczą i karty do głosowania. Nad przebiegiem wyborów czuwała koordynator akcji, nauczycielka historii i wos-u Monika Skiba. Uczniowie głosowali w godz. 10.30- 13.00. W głosowaniu brali udział chętni uczniowie klas 7 i 8. Następnie Komisja przystąpiła do przeliczania głosów i sporządziła protokół z wyborów.
Frekwencja była zadowalająca i wyniosła 74, 3 %. Mała liczba głosów nieważnych świadczy o tym, że uczniowie wiedzą na czym polega poprawne głosowanie. Jest to duża szansa na to, że w przyszłości będą podejmować właściwe decyzje i nie popełnią błędów na kartach wyborczych.
Uważamy, że jest to cenna lekcja demokracji. Jeśli uczniowie będą mieć dużą wiedzę na temat demokracji, to w przyszłości będą podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje.

Wyniki:
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: 4
KW Prawo i Sprawiedliwość: 48
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej : 15
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość: 22
KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni: 41
KW Skuteczni Piotra Liroya –Marca: 3
W głosowaniu wzięło udział 136 uczniów.
Głosy nieważne : 3
Frekwencja :74, 3 %.