You are currently viewing Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

  • Post category:Aktualności

Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole jest systematyczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.
W dniu 24 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie przeprowadzona została próbna ewakuacja. Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób było boisko „Orlik”. Na miejscu zbiorki wszyscy nauczyciele mający pod opieką uczniów złożyli do Pani Dyrektor Bożeny Zięby raport dotyczący składu osobowego ewakuowanych uczniów.
Czas ewakuacji próbnej dla uczniów i przebywających w budynku szkoły pracowników szkoły wyniósł 6 minut i 30 sekund.

Społeczny Inspektor Pracy
Janusz Lis