You are currently viewing Rozstrzygniecie konkursu z techniki – „Świąteczna kartka”

Rozstrzygniecie konkursu z techniki – „Świąteczna kartka”

  • Post category:Aktualności

W dniu 20 grudnia 2019 r. dokonano komisyjnej oceny prac zgłoszonych do szkolnego konkursu z techniki „Świąteczna kartka”. Oceny prac dokonano wg. kryteriów zawartych w regulaminie konkursu.
Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce – Angelika Kusy – 6a, Maja Kwiatkowski – 5b
II miejsce – Michał Kukułka – 6a
III miejsce – Karina Dziobak – 4a

Wyróżnienia:
Aleksandra Dwulat – 6a
Izabela Kawalec – 6b

Gratulujemy!
Opracowała Justyna Roj-Hass