KONKURS „LEKTUROWY MEM”

  • Post category:Konkursy

Zachęcamy do udziału w konkursie polonistycznym klasy IV – VIII. Zadaniem konkursowym jest stworzenie mema dotyczącego lektury obowiązkowej z klas IV – VIII. Jeden uczeń może wysłać maksymalnie 3 prace!
Pliki proszę zapisywać w formacie pdf, podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Tak przygotowane pliki proszę wysłać na adres moczos@sp-25.rzerzow.pl lub malocz.957@edu.erzeszow.pl>.
Prace proszę wysyłać do 8.05.2020 r.

Regulamin