You are currently viewing 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 minie dokładnie sto lat od dnia, gdy na świat przyszedł jeden z największych Polaków, który zmienił oblicze świata.

Karol, Józef Wojtyła urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2) jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Atmosfera panująca w domu rodzinnym, jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby, silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego Papieża. W czasie spotkania z wiernymi w Wadowicach, 16 czerwca 1999 r. Jan Paweł II tak wspominał to miejsce.Karol Wojtyła mieszkał w rodzinnym domu przez 18 lat, od chwili urodzenia do wyjazdu do Krakowa latem 1938 roku.
Obecnie w budynku mieści się Muzeum Dom Rodzinny św. Jana Pawła II. Zapraszam Cię na wirtualną podróż śladami św. Jana Pawła II Wielkiego.

Prezentacja:
https://tusiezaczelo.wkraj.pl/html5/index.php?id=72106