You are currently viewing Ocena drzewostanu

Ocena drzewostanu

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie uprzejmie informuje, że na terenie obiektu szkoły została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ocena drzewostanu. Oceny dokonano ze względu na duże zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa po uszkodzeniach drzew i majątku szkoły w wyniku gwałtownych burz w lutym 2020 r.

Po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Rzeszowa złożono wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Szczegółowa ocena dendrologiczna wykazała średni stan zdrowotny większości świerków, płytkie systemy korzeniowe oraz widoczne martwice w systemach korzeniowych. Niektóre z drzew uszkadzają ogrodzenie, a kilka z nich rośnie bezpośrednio na podziemnej sieci gazowej. W związku z czym istnieje wysokie ryzyko jej uszkodzenia. Stwierdzono również zagrożenie upadku drzew nawet w normalnych warunkach atmosferycznych. W zasięgu upadku znajdują się ogrodzenie, chodnik, wejście do szkoły, budynek szkoły, bramka, teren szkoły czyli miejsca będące w ciągłym użytkowaniu. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i innych osób, wycinka drzew wskazana w decyzji administracyjnej jest niezbędnym elementem troski o zdrowie i życie wszystkich osób przebywających na terenie szkoły i jej otoczenia. Dyrektor został zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych (nowych drzew) w ramach kompensacji przyrodniczej. W decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego szczegółowo wskazano zasady i terminy tych nasadzeń.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie rozumie zaniepokojenie Społecznych Strażników Drzew, których działania zmierzają do utrzymania dotychczasowego stanu zadrzewienia. Najważniejszym obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Od wielu lat społeczność szkoły prowadzi działania proekologiczne, dbamy o nasze drzewa i ich ptasich mieszkańców, pielęgnujemy zielone otoczenie i myślimy o zachowaniu czystości klimatu.
Zachowaliśmy wszelkie reguły prawne dotyczące wycinki i jesteśmy pewni, że nowe drzewa będą przez wiele lat służyły mieszkańcom osiedla.

Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Zięba