You are currently viewing Bożonarodzeniowa kartka świąteczna w języku angielskim – rozstrzygnięcie

Bożonarodzeniowa kartka świąteczna w języku angielskim – rozstrzygnięcie

  • Post category:Aktualności

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego dla klas 1-3 „Bożonarodzeniowa kartka świąteczna w języku angielskim”.

W dniu 05.01.2021r. jury w składzie mgr Anna Bacik oraz mgr Elżbieta Pietrusiak
wybrało spośród wszystkich prac konkursowych kartki i przyznało następujące miejsca:

I miejsce Jan Gaweł klasa 1 d
II miejsce Karolina Czeluśniak klasa 3 b 
III miejcsce Zuzanna Banasik klasa 1 b

Wyróżnieni:

Maria Boratyn klasa 3b
Małgorzata Dziedzic klasa 1a
Sebastian Jęczalik klasa 1e
Sebastian Liszcz klasa 3b
Julia Morawiec klasa 1e
Jan Pas klasa 2b
Szymon Papciak klasa 2c
Leon Pękowski klasa 1a
Lena Wolny klasa 2c
Tomasz Wróbel klasa 1d
Zofia Zając klasa 1c

Prezentacja prac

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!