You are currently viewing Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Podkarpacie zaklęte w poezji”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, pod honorowym patronatem:
Europosłanki – Pani Elżbiety Łukacijewskiej,
Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca
Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – Pani Bożeny Jandy
z okazji Światowego Dnia Poezji 22 marca 2021 r. Filia nr 7 WiMBP w Rzeszowie

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Anna Kurowska – kierownik Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie – Przewodnicząca Komisji
Pani Stanisława Bełch – pisarka książek dla dzieci
Pan Wojciech Ulman -pisarz książek dla dzieci
stwierdza, że na konkurs wpłynęło 78 utworów w trzech grupach wiekowych:
kategoria I: klasy 1-3
kategoria II: klasy 4-6
kategoria III: klasy 7 -8
Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez:
Europosłankę – Panią Elżbietę Łukacijewską,
Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Tadeusza Ferenca,
Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – Panią Bożenę Jandę
Pisarzy książek dla dzieci – Panią Stanisławę Bełch i Pana Wojciecha Ulmana oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Szczegółowe wyniki