You are currently viewing KONKURS z informatyki VIII edycja „Pisanki, kraszanki”

KONKURS z informatyki VIII edycja „Pisanki, kraszanki”

  • Post category:Konkursy

KONKURS
z informatyki VIII edycja
„Pisanki, kraszanki”
2021

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Cele konkursu:
1. Podtrzymanie tradycji polskiej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Wspieranie uzdolnień uczniów.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
6. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży.
7. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 

Regulamin