You are currently viewing WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNA KARTKA Z MOTYWEM MATEMATYCZNYM

WYNIKI KONKURSU WIELKANOCNA KARTKA Z MOTYWEM MATEMATYCZNYM

Bardzo dziękuję
dwudziestu dwóm uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie. Każda kartka wymagała wielkiego zaangażowania.
Powstały piękne prace.

Prezentacja:

Gratuluję wszystkim!

MAŁGORZATA PYZIAK – ORGANIZATOR