You are currently viewing Akcje „Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie”

Akcje „Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie”

  • Post category:Aktualności

Wolontariusze SKC 13 czerwca 2021 r. uczestniczyli w zbiórce pieniędzy przy Kościele pod wezwaniem Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie. Uczniowie zbierali fundusze na remont domu dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jak również na zorganizowanie kolonii dla dzieci w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Opiekun SKC Grażyna Gajownik- Jakubek