You are currently viewing „Bezpieczeństwo na przejazdach i przejściach kolejowych”

„Bezpieczeństwo na przejazdach i przejściach kolejowych”

…to akcja Polskich Kolei Państwowych, skierowana do uczniów szkół podstawowych. Jej celem jest ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. przez podnoszenie u dzieci świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności.

Podczas spotkania z pracownikami kolei, uczniowie klasy 1e, zostali zapoznani z podstawowymi oznaczeniami i zasadami zachowania w pobliżu przejść i przejazdów kolejowych. Zwiedzili także teren Dworca Głównego w Rzeszowie oraz dzięki uprzejmości Dyrekcji PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie odbyli przejażdżkę szynobusem w obrębie stacji Rzeszów Główny – Rzeszów Zachodni.

A.S.