You are currently viewing „Hand in hand for the climate”

„Hand in hand for the climate”

  • Post category:Aktualności

W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Hand in hand for the climate” uczniowie klas 6 i 7 mieli możliwość poznania i pogłębienia wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Lekcje w języku angielskim zostały przygotowane i przeprowadzone przez panie Mirosławę Rzyhak i Annę Rak. Zajęcia służyły nie tylko poszerzeniu wiedzy o tematyce ekologicznej, lecz były także okazją do wykazania się przez uczniów zdolnościami plastycznymi oraz stanowiły wspaniałą zabawę. Nacisk położono także na integrację po długich miesiącach pracy zdalnej.