You are currently viewing „ULICZNA GRA Z EKONOMIKIEM Z ZS2”

„ULICZNA GRA Z EKONOMIKIEM Z ZS2”

  • Post category:Aktualności

Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły zajęły I miejsce w realizacji projektu „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS 2” Drużynę tworzyły dziewczęta z klasy 7 F: Zofia Orzech, Amelia Szymczyk, Julia Żelaznowska i Patrycja Moskwa.

Projekt „ULICZNA GRA Z EKONOMIKIEM Z ZS2” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem podejmowanych działań jest rozbudzanie postaw i przedsiębiorczych zachowań wśród uczniów szkół podstawowych oraz zwiększenie praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i gospodarowania budżetem.

W projekcie udział wzięło 44 uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego.

W ramach 4 spotkań warsztatowych uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Skarbowego, Radia Rzeszów oraz Narodowego Banku Polskiego.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2020/21, ale jego rozstrzygnięcie nastąpiło tuż przed zakończeniem roku szkolnego.

Opiekunem drużyny była pani Monika Skiba.