You are currently viewing Konkursy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Konkursy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku odbywa się pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”.  Z tej okazji, biblioteka zaprasza wszystkich uczniów do wspólnej zabawy:

  • 1.10.2021 r. – 25.10.2021 r. – Konkurs plastyczny pt. „Baśnie i legendy polskie” (regulamin znajduje się poniżej) ;
  • 13.10.2021 r. (środa) – tworzenie przez uczniów kolażu o bibliotece.  Zabawa odbywa się na  każdej przerwie 20-minutowej:  11:25-11:45, 12:30-12:50 i  13:35-13.55;
  • „Sanatorium czytelnicze” – przez tydzień (18.10 – 22.10. 2021 r.) każdy uczeń otrzyma książkę na „ receptę”, która wyleczy wszystkie dolegliwości:)

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. BAŚNIE I LEGENDY POLSKIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Zadaniem uczestników jest:
– przeczytać kilka legend lub baśni polskich;
– wybrać taką, która podoba się najbardziej;
– wykonać, dowolną techniką płaską (rysunek, malunek, grafika, collage itp.), pracę plastyczną, przedstawiającą postacie lub wydarzenia przedstawione
w wybranej baśni;
– dostarczyć pracę do biblioteki szkolnej.
3. Prace konkursowe należy wykonać na papierze (format A4).
4. Każdy uczestnik dostarczyć może tylko JEDNĄ pracę plastyczną
5.Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę umieszczoną
na odwrocie pracy z imieniem, nazwiskiem dziecka, klasą i tytułem baśni.
6. Do pracy dołączyć należy zgodę (do odbioru w bibliotece) podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, na uczestnictwo w konkursie osoby niepełnoletniej.
7. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
I kategoria – klasy 1-5
II kategoria – 6-8
8. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, samodzielność, jakość wykonania i wrażenia estetyczne, a także oryginalność
i pomysłowość w przedstawieniu tematu.
9. Prace konkursowe, wraz z podpisaną zgodą, należy składać w bibliotece do 25 października 2021 r.
10. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac – zostaną one zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej i wystawie na korytarzu szkolnym.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 października 2021 r.
12, Zwycięzcy nagrodzeni zostaną dyplomami.

Życzymy powodzenia!