You are currently viewing Wycieczka klas 4d i 5b

Wycieczka klas 4d i 5b

  • Post category:Aktualności

13 października 2021 r. uczniowie z klas 4 d i 5 b wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Janowa Lubelskiego.   W centralnej części parku rekreacji znajduje się główny obiekt ekspozycyjny „Zoom Natury”. Ekspozycja dostarczyła uczniom cennych informacji z przyrody, historii naturalnej, gatunków znajdujących się pod ochroną. Każdy mógł potrzymać na rękach agamę , straszyki, węża zbożowego i karaczana, a nawet kameleona. Dzięki ekspozytorom 3 D oglądaliśmy  w trójwymiarze zjawiskowe ważki, motyle, pajęczaki, modliszki, sieciarki i chrząszcze oraz rzadkie rośliny chronione.  Dodatkową atrakcją była także zabawa w parku linowym. Wycieczka dostarczyła wszystkim cennych informacji a także wspaniałych wrażeń.