You are currently viewing # Szkoła Pamięta

# Szkoła Pamięta

  • Post category:Aktualności
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję # Szkoła Pamięta. 27 października grupa uczennic z klasy 7 b i 7 d wraz z nauczycielem historii panią Moniką Skibą wybrała się pod Krzyż na Pamiątkę Rocznicy Odkupienia. Celem zorganizowanego wyjścia było: – rozbudzenie zainteresowania historią regionu, – rozwijanie postaw patriotycznych, – kształtowanie poczucia więzi z „małą Ojczyzną”. Dokonano uprzątnięcia otoczenia wokół krzyża oraz zapalono znicze. W naszej szkole trwała także zbiórka zniczy na akcję „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” . Znicze te zapłoną 1 listopada na cmentarzach na Kresach Wschodnich. W salach szkolnych i na korytarzach zostały przygotowane  gazetki okolicznościowe np. z okazji 82. Rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także poświęcone Patronowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Klasa 1 c pod opieką wychowawcy pani Magdaleny Linek przygotowała gazetkę na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat patriotyzmu. Chętni uczniowie rozpoczęli poszukiwania materiałów do prezentacji na temat pamiątek rodzinnych z dawnych czasów. Znalezione w domach rzeczy zainspirowały do rozmów z członkami rodzin na temat okresu II wojny światowej, ale także innych ważnych wydarzeń. Były to m.in. stare obrazy, monety, fotografie, odznaczenia wojskowe. Gazetka na ten temat została przygotowana przez uczniów z klasy 7 b pod kierunkiem pani Alicji Miś. Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości zostały przygotowane prezentacje. W najbliższym czasie planowane są także wyjścia młodzieży wraz z opiekunami na lokalne cmentarze w celu zapalenia zniczy na mogiłach żołnierzy i osób zasłużonych oraz tych opuszczonych. Informacje zebrała i opracowała pani Monika Skiba