You are currently viewing Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika

W dniach 28 i 29 października 2021 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Dzięki niemu uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Zanim jednak złożyli przyrzeczenie, oglądnęli przedstawienie, które przygotowali dla nich koledzy i koleżanki z klas starszych. Następnie pierwszoklasiści musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci. Poradzili sobie z tym doskonale. Kolejnym punktem pasowania było zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek. Po takim wprowadzeniu pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę. Ślubowali, że będą kochać i szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Na koniec nasi nowi czytelnicy wypożyczyli swoją pierwszą książkę i otrzymali pamiątkowe zakładki.