You are currently viewing Próbne egzaminy ósmoklasistów.

Próbne egzaminy ósmoklasistów.

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych planujemy próbne egzaminy ósmoklasistów.

Próba ta odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2021 r. na bazie zakupionych przez Rodziców ósmoklasistów arkuszy.

W kolejnych dniach będą to egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Uczniowie klas siódmych i ósmych nie będą mieli:

w dniu 7 grudnia pierwszych trzech lekcji szkolnych (7:55 – 10:30),

w dniach 8 i 9 grudnia pierwszych dwóch lekcji szkolnych (7:55 – 9:35), ze względu na te egzaminy.

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajduje się w szkole. Wychowawcy poinformują uczniów o szczegółach.

Uczniowie w większości będą pisali egzaminy w tych salach, w których będą pisali egzamin z języka angielskiego w maju.

Uczniowie z przyznanymi dostosowaniami będą pisali próbny egzamin w wydłużonym czasie.

Wszyscy uczniowie napiszą egzamin na arkuszach standardowych.

Prace uczniów zostaną ocenione przez nauczycieli, a informacja o wyniku ucznia zostanie zamieszczona w dzienniku lekcyjnym z wagą zero, w związku z czym będzie tylko informacją o aktualnym stanie wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu, a nie będzie stanowiła podstawy do bieżącego oceniania postępów ucznia.

Wyniki uczniów zostaną również wprowadzone do programu wydawnictwa GWO, skąd uzyskamy raporty o poziomie osiągnięć naszych uczniów.

Nie wymagamy od uczniów w tym dniu stroju galowego. Uczniowie piszą długopisem lub piórem z czarnym tuszem. Nie wolno używać korektorów. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz kalkulatorów. Można wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody mineralnej. Osoby, które zgłosiły choroby przewlekłe i mają w dostosowaniach uwzględnione korzystanie z leków, czy sprzętu medycznego mogą go wnieść do sali egzaminacyjnej.

Ósmoklasistom życzę wysokich wyników, a Państwa proszę o pozytywne nastawienie młodzieży przed tą próbą.

Dyrektor Szkoły
Bożena Zięba