You are currently viewing Ogólnopolski Program Ekologiczny “Velvet. Piątka dla Natury”
1e

Ogólnopolski Program Ekologiczny “Velvet. Piątka dla Natury”

W grudniu klasa 1e wraz z wychowawczynią Gabrielą Kułak przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska “Velvet. Piątka dla Natury”.

Celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Uczniowie w ramach programu uczestniczyli w lekcji ekologicznej, podczas której poznali znaczenie odpowiedniej segregacji śmieci, która ma na celu ponowne wykorzystanie wyrzuconych materiałów. Nauczyli się zasad minimalizacji odpadów w gospodarstwie domowym i ponownego wykorzystania materiałów przeznaczonych do wyrzucenia.

Chętni uczniowie wraz z rodzicami przygotowali zabawki z przetworzonych surowców. Z wszystkich prac została wybrana jedna, która będzie reprezentować klasę w ogólnopolskim konkursie.

G.K.