You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

  • Post category:Aktualności
W dniu 14 października 2022 r. Pan Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa złożył gratuluje dyrekcji i nauczycielom nagrodzonym z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Wśród nich znalazła się Pani Dyrekor mgr Bożena Zięba, Pani mgr Elżbieta Pietrusiak oraz Pani mgr Małgorzata Pyziak.
 
 
Ponadto, gratulujemy Panu mgr. Rafałowi Kochańskiemu oraz Panu mgr. Robertowi Walawendrowi odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Medal KEN jest dowodem uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz twórczości dla dzieci i młodzieży.
 
 
Miło nam poinformować, że nagrody Dyrektora Szkoły otrzymało 27 nauczycieli i 25 pracowników administracji i obsługi za wzorową i nienaganną pracę na rzecz naszej szkoły.
Serdeczne gratulacje!