You are currently viewing Medale za Długoletnią Służbę

Medale za Długoletnią Służbę

  • Post category:Aktualności
 
Serdeczne gratulacje od całej społeczności szkolnej dla Pani Dyrektor mgr Bożeny Zięby za kolejne, po latach zasłużone wyróżnienie.
 
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek wręczył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 🥇 Medal Złoty za Długoletnią Służbę Pani Dyrektor mgr Bożenie Zięba.
 
 
Przyznane odznaczenie jest formą uznania dla działalności wykraczającą poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i zaangażowanie w różne inicjatywy.
 
 
Ponadto, w dniu 13 października 2022 r., Medale za Długoletnią Służbę z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch otrzymali pracownicy SP25 w Rzeszowie:
 
 
🥉 mgr Beata Kuczek – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
🥈 mgr Elżbieta Pietrusiak – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
🥈 mgr inż. Ryszard Hałgas – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
🥇 dr Barbara Maria Płodzień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 
 
Wyjątkowe zaangażowanie, bogata wiedza i niezwykłe oddanie w wykonywaniu obowiązków zasługują na wyróżnienie.