You are currently viewing Warsztaty z edukacji leśnej klas 3c i 3e w Nadleśnictwie Głogów Małopolski

Warsztaty z edukacji leśnej klas 3c i 3e w Nadleśnictwie Głogów Małopolski

Korzystając ze złotej, polskiej jesieni, uczniowie klas 3c i 3e uczestniczyli w dniu 21 października 2022 r. w warsztatach z edukacji leśnej, prowadzonych przez Panią Leśnik Martę Ozimek z Nadleśnictwa Głogów Małopolski. Tematem przewodnim zajęć było „Drewno jako surowiec odnawialny i ekologiczny”. Trzecioklasiści mieli możliwość poszerzenia i utrwalenia zagadnień związanych z biocenozą lasu, poprzez bardzo ciekawe zabawy dydaktyczno – ruchowe. Wycieczka do lasu była też okazją do integracji, odpoczynku i zabawy na łonie natury. 

 

Opracowała Agnieszka Lewieniec