You are currently viewing Weź cukierek!… albo będzie psikus!

Weź cukierek!… albo będzie psikus!

Uczniowie klasy 3e postanowili wykazać się kreatywnością! Samodzielnie przygotowali własną wersję słynnej zabawy „Cukierek, albo psikus!”. Pod groźbą psikusa w razie odmowy przyjęcia podarunku, częstowali innych słodkościami!

A.S.