You are currently viewing Walczymy o nowoczesny plac zabaw!

Walczymy o nowoczesny plac zabaw!

Uczniowie klasy 3c wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo” Kampanii: Kolejowe ABC II!, realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 25 i Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego w Rzeszowie, stworzyli na zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych, pod opieką Pani Katarzyny Olesiewicz, SuperBezpieczne miasteczko Peronowo. Wykonanie Peronowa poprzedziły pogadanki na lekcjach w szkole. Wspólnie z wychowawczynią Agnieszką Lewieniec, dzieci rozmawiały o bezpiecznych zachowaniach na terenach kolejowych, czyli na peronach, w pobliżu torów, przed przejazdem kolejowo-drogowym. Makieta miasteczka „Peronowa” została zrobiona samodzielnie przez uczniów klasy 3c z materiałów recyklingowych i nie zawierała gotowych elementów.

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygniecie konkursu, bowiem zwycięskie szkoły otrzymają niesamowite nagrody – nowoczesny plac do ćwiczeń i zabaw oraz wyjazd na zieloną szkołę!