You are currently viewing Akcja „Polakom na Ukrainie”

Akcja „Polakom na Ukrainie”

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły i Szkolne Koło Wolontariatu pragną serdecznie zaprosić społeczność szkoły do włączenia się w akcję zbiórki żywności „Polakom na Ukrainie”. Uprzejmie informujemy uczniów, rodziców i wszystkich chętnych, że od 6 do 12 grudnia 2022 r. będzie prowadzona zbiórka produktów dla Polaków na Ukrainie. Zasady zbiórki w naszej szkole: produkty zbierane są do pojemników wystawionych w szatni od strony placu zabaw; podczas przerw nadzór sprawują chętni wolontariusze z klas 7-8; uczniowie przekazujący dary otrzymują karteczki potwierdzające udział w akcji (wychowawcy wpisują stosowną informację do dziennika); na koniec dnia wolontariusze pomagają w uporządkowaniu darów; w czasie lekcji nadzór nad darami ma wyznaczony pracownik szatni.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do tej akcji w tak trudnych chwilach dla naszych rodaków na Ukrainie.

Z poważaniem, Dyrektor Szkoły – Bożena Zięba; koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu – Anna Hadała

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz okres zimowy stanowić będą ciężką próbę dla całej Ukrainy, ale także poważne wyzwanie dla Polaków zamieszkujących tereny, przede wszystkim wschodniej Ukrainy. Trwająca od wielu miesięcy wojna drastycznie wpłynęła na poziom życia obywateli Ukrainy, wśród których żyją dziesiątki tysięcy naszych rodaków, a ich sytuacja materialna z roku na rok ulega pogorszeniu.

Od wielu lat w okresie przedświątecznym pomoc Polakom na Ukrainie organizuje Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu. W akcje angażuje się wiele podmiotów i ludzi dobrej woli z całego Podkarpacia. Dziś – w szczególnie ciężkim momencie – chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzeby naszych rodaków i zorganizować wsparcie, które pozwoli na przetrwanie ciężkiego okresu i godne uczczenie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem przy wsparciu Grupy Kapitałowej „Specjał” organizujemy zbiórkę produktów spożywczych, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości.

Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do włączenia się w akcję „Polakom na Ukrainie”. Zbiórka odbędzie się w dniach od 1 do 12 grudnia br. Aby pomoc przybrała najbardziej efektywny charakter, prosimy o przekazywanie produktów z długim terminem przydatności do spożycia — lista w załączeniu. Zebrane artykuły przekażemy naszym rodakom w tygodniu poprzedzającym okres Świąt Bożego Narodzenia.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Wykaz produktów: makaron, kasza (różne rodzaje), cukier,  konserwy rybne /puszki mięsne/ pasztety, puszki (kukurydza, groszek itp..), herbata duże opakowanie, kawa sypana/ kawa rozpuszczalna, mleko UHT w kartonie, mleko w proszku, pakowane wędliny (kabanosy), kakao orzechy / bakalie, mąka, olej, słodycze (czekolada), mydło w kostce, mały proszek do prania, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon,  świece.