You are currently viewing Fizyka dla Smyka

Fizyka dla Smyka

Fizyka dla Smyka, to pokazy naukowe mające na celu rozbudzenie u uczniów pasji do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata.

Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły mieli okazję przyjrzeć się bliżej zjawiskom magnetycznym zachodzącym wokół nich i samodzielnie zbadać zasady działania magnesu.

A.S.